WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Privacy

 

Privacy Statement [d.d. 25-5-2018]

 1. Identiteit
 2. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
 3. Ontvangers van de persoonsgegevens
 4. Duur van de opslag
 5. Cookies, of vergelijkbare technieken
 6. Geautomatiseerde besluitvorming
 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 8. Gegevens doorgeven buiten Europa
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

1. Identiteit

Progressnl
CONTACTPERSOON: Sven Andersson en Amanda Beljaards
VESTIGINGSADRES: Burgemeester van Tuylllaan 62, 3707 CX  Zeist
TELEFOONNUMMER: 06 - 29 0 30 143
E-MAIL: info@progressnl.com
KVK-NUMMER: 596 14 501
BTW-NUMMER: NL85 3570 760 B01
IBAN: NL82 INGB 0006 2746 38
BIC/SWIFT: INGBNL2A
 
Progressnl ontwerp en verkoopt de volgende leermiddelen:

Indien u vragen, opmerkingen of klachten op het gebied van de privacyregeling in de webwinkel heeft dan kunt u contact opnemen met Sven Andersson (functionaris gegevensbescherming).

► naar boven

2. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Progressnl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij tijdens het bestelproces verwerken:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Adres
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Bedrijfsnaam
 7. KVK-nummer (optioneel)
 8. BTW-nummer (optioneel)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere commerciële doeleinden. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van onze nieuwe producten kunt u tijdens het bestelproces aangeven dat u de nieuwsbief wenst te ontvangen.

► naar boven

3. Ontvangers van de persoonsgegevens

Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 

CCV Nederland (host webwinkel)
ADRES:Westervoortsedijk 55, 6827 AT  Arnhem
POSTADRES: Postbus 9226, 6800 KH  Arnhem
TELEFOONNUMMER: 088 - 22 8 99 11
https://www.ccv.nl/privacy-statement

 

Drukkerij Den Hoed Quality Printing (drukwerk)
ADRES: De Langkamp 1, 3961 MR  Wijk bij Duurstede
TELEFOONNUMMER: 0343 - 574 553
https://www.drukkerijdenhoed.nl/DrukkerijdenHoedQPBV_privacy_statement_22-05-2018[4333].pdf


DPD (vervoerder)
DPD (Nederland) B.V., Postbus 302, 5680 AH  Best
https://www.dpd.com/nl/business_customers/siteutilities/gebruiks_voorwaarden/privacy

 

Progressnl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

► naar boven

4. Duur van de opslag

Progressnl bewaart uw persoonsgegevens (in de vorm van pakbonnen en facturen) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van persoonsgegevens van 10 jaar.

► naar boven

5. Cookies, of vergelijkbare technieken

Progressnl gebruikt cookies om een goed werkende website te garanderen. Cookies worden niet opgeslagen of gebruik voor andere commerciële doeleinden zoals advertenties.

► naar boven

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Progressnl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Progressnl) tussen zit. Progressnl gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen voor verwerking van data: Microsoft Outlook, Microsoft Word en Microsoft Excel.

► naar boven

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Progressnl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Progressnl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

► naar boven

8. Gegevens doorgeven buiten Europa

Uw  persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

► naar boven

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Progressnl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via e-mail.

► naar boven