WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Lesmateriaal 1F (Fundamenteel)

 

De 4 domeinen van Meijerink 2008 (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden) zijn in Werken aan Rekenen vertaald naar een modulair systeem.
De inhoud van de domeinen zijn opgenomen in de modules van Werken aan Rekenen.
Het materiaal van Werken aan Rekenen is een modulair systeem, waarin de doelen van referentieniveau 1F opgesplitst zijn in 15 verschillende modules

 

Het lesmateriaal bestaat uit verschillende modules. Klik op het blokje voor meer informatie over betreffende module.