WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Lesmateriaal 1A (Aanvankelijk)

 

1A van werken aan Rekenen is lesmateriaal ter aanvulling van de praktische lessen.
Gestructureerd volgens een vaste structuur in kleine stapjes volgens een vaste opbouw.

 

De leerdoelen van 1A beslaan het aanvankelijk rekenonderwijs (leerlijnen corresponderen met het ZML onderwijs).
Het werkboek van de leerling is op liggend formaat beschikbaar waardoor leerlingen meer schrijfruimte hebben.

 

Momenteel is het materiaal van 1A volop in ontwikkeling. In september 2018 zijn enkele modules beschikbaar.

 

Het lesmateriaal bestaat uit verschillende modules. Klik op het blokje voor meer informatie over betreffende module.