WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

1F - CIJFEREN t/m 100

 

1F - Cijferen t/m 20

Oriëntatie van de getallen t/m 20, getallenrij, plaats op de getallenlijn, splitsen aanvullen & + en – sommen.
Aantal blz. 61

 

       

 

1F - Cijferen t/m 50

Oriëntatie van de getallen t/m 50, getallenrij, plaats op de getallenlijn, splitsen aanvullen & + en - sommen
Aantal blz. 52

 

       

 

1F -  Cijferen t/m 100

Lesmateriaal cijferen t/m 100. + en - sommen t/m 100 met en zonder tiental overschrijding.
Aantal blz. 38