WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

LVS Docent

 

Het digitale LVS van ‘Werken aan…’ is een webbased applicatie waarin u alle opbrengsten van uw leerlingen registreert. In het LVS bevinden zich alle gegevens van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan.

 

U kunt de gegevens van de begintoetsen eenvoudig invoeren. Vervolgens bepaalt het LVS welke modules een leerling reeds beheerst en aan welke modules een leerling nog kan werken.

 

Met het LVS kunt u eenvoudig individuele- en / of groepsoverzichten afdrukken of in PDF opslaan (bijvoorbeeld in uw overkoepelende leerlingvolgsysteem zoals o.a. Magister, Som of Presentis).
Daarnaast kan het LVS ook ingezet worden voor coachgesprekken, oudergesprekken en als input voor een OPP. De leerkracht heeft altijd de laatste up-to-date informatie van de leerling bij de hand.