WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Missie & Visie

Elke leerling verdient passend lesmateriaal. Dit geldt ook voor leerlingen die cognitief of lichamelijk minder capaciteiten hebben.

Vooral bij deze populatie leerlingen is het van belang dat een docent / school keuzes maakt in de aan te bieden doelen.

 

Kenmerkend voor het lesmateriaal behorende bij Werken aan Rekenen is dat:

  • Het materiaal heeft een rustige en overzichtelijke bladspiegel.
  • Vaste opbouw van de lesstof.
  • De opdrachten worden gegeven binnen herkenbare contexten voor leerlingen.

Deze contexten worden veelal gecreëerd door foto’s en afbeeldingen.

  • Eenvoudig taalgebruik.
  • De opbouw per boek is geleidelijk en start vanuit een herkenbare situatie, zodat de rekenopdrachten betekenis krijgen voor de leerlingen.