WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

LVS Leerling

In ieder lesboek zit een overzicht van de hoofdstukopbouw.
Aan de hand van dit overzicht heeft de leerling inzicht in wat er in dat betreffende boek leert. Indien een leerling het hoofdstuk succesvol heeft afgerond, kan dit afgetekend worden in het LVS leerling.

 

Aan het einde van ieder hoofdstuk zit een aftekenbalk. Dit is bedoeld als evaluatie moment.
In de aftekenbalk kan genoteerd worden hoe het hoofdstuk gegaan is. Tevens kan het resultaat hiervan ook in het LVS leerling voorin het lesmateriaal verwerkt worden