WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Auteurs Werken aan Rekenen

 

Sven Andersson

Ik heb jarenlange ervaring op het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) cluster 2.
Op het SO heb ik allerlei verschillende dingen gedaan, van het opzetten van een programma voor kinderen van 2,7 jaar tot het lesgeven aan de groep 8 leerlingen en het begeleiden naar een passende vervolg school.
Op het VSO heb ik naast het geven van lessen ook de taak van stagedocent, rekencoördinator en stage coördinator jarenlang vervuld. Momenteel ben ik werkzaam bij een Mytylschool als loopbaancoördinator voor de leerlingen met het uitstroomperspectief Dagbesteding en Arbeid.

 

Amanda Beljaards

Leerlingen die specifieke onderwijs behoeften hebben, zijn de leerlingen waarvoor ik in het onderwijs ben gaan werken. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze leerlingen is iets wat mij veel voldoening geeft.
Ik heb 9 jaar op een Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) school cluster 2 gewerkt.
De leerlingen die ik lesgaf, volgde de stroom Praktijkroute. Ik ben docent, mentor en rekencoördinator geweest op deze school.
Momenteel ben ik werkzaam op een VSO cluster 3 school, waar ik werkzaam ben binnen de Onderwijs Zorg Arrangementen.