WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Ervaringen

 


"Wat ik heel prettig vind, is de rustige bladspiegel en de lege bladzijde steeds links, waarop ook bewerkingen te maken zijn. Er zijn veel verschillende onderdelen die goed aansluiten bij de leerdoelen die ik in Parnassys heb gesteld. Leerlingen zijn zelf ook echt enthousiast; het is aantrekkelijk materiaal. De verschillende niveaus maken dat er voor al mijn leerlingen wat tussen zit dat goed te gebruiken is."

 

~ Christel Suvaal - Leerkracht, OZA 5 STIP VSO


"De leerling in kwestie gaat erg goed met het materiaal van Werken Rekenen. We merken dat hij het sneller oppakt nu het rekenen zo gestructureerd per leerlijn aangeboden wordt. Het geeft hem houvast om op deze manier te werken en we zien hem groeien."

 

~ Rianne de Kwaadsteniet


" Lay-out is, prima, duidelijk, weinig afleidende illustraties. // Voldoende oefening. // Certificaten: goed bedacht. // Beknopte docentenhandleiding is makkelijk in gebruik (hebben we gemerkt). // Het is blijkbaar een keuze geweest, wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn alleen dat te noemen en niet één of twee mogelijke antwoorden/strategieën te laten zien. Kortom, een compleet opgezette methode."

 

~ Mieke Abels en Monica Wijers - FIsme, Freudenthal Institute for Sceince and Mathematics Education