WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Werkwijze

  1. Begintoets: bepaal startniveau per leerling.
  2. LVS: voer gegevens van de begintoets in.
  3. Moduletoets: bij goed gevolg volgt certificering per module.
  4. Modulair systeem: leerling kan afzonderlijke deelgebieden oefenen.