WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Lesmateriaal 1P (Praktisch)

 

1P van Werken aan Rekenen is rekenmateriaal waarin de doelen van  referentieniveau 1F deels behandeld worden.
De doelen die behandeld worden zijn vooral gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding van de leerlingen.  
Werken aan Rekenen 1P is een modulair systeem dat bestaat uit 8 modules. Per leerling kan er een eigen leerroute samengesteld worden.

 

Het materiaal heeft een hele geleidelijke opbouw waarbinnen plaats is voor herhaling.

 

De opdrachten zijn praktisch van aard en worden aangeboden in een contextrijke situatie.  
Hierdoor leren de leerlingen de rekenkennis en – vaardigheden praktisch toe te passen.

 

Het lesmateriaal bestaat uit verschillende modules. Klik op het blokje voor meer informatie over betreffende module.